Muzica o formä de comunicare

MUZICA POATE FI CONSIDERATĂ O FORMĂ DE COMUNICARE ÎNTRE AUTORUL UNEI PIESE ȘI ASCULTATORUL EI

,, Muzică  reproduce însuși caracterul uman “, spunea Aristotel. Este bine cunoscut faptul că muzică mediază comunicarea dintre creatorul și receptorul ei, mizând mai ales pe dimensiunea afectivă a relației care se stabilește între cei doi participanți la actul estetic. De aceea, cred că muzica poate fi considerată drept o formă de comunicare  superioară  între  autorul  unei piese și ascultătorul ei, deoarece nu doar îl determină pe receptor să  își asume emoțiile proiectate de compozitor, ci produsul artistic nu poate fi conceput  în absența unui destinatar .

În primul rând, orice ascultător de muzică se lasă învăluit de piesă ascultată, considerând opțiunile creatorului care a ales, în melodie, anumite tonalități sau pauze aferente unei emoții. De pildă orice muzică îi poate aduce ascultătorului autentice trăiri emoționale, iar ascultătorul se poate sprijini pe anumite analogii referitoare la raporturile complexe dintre sunete, obiectele  și fenomenele pe care el, ascultătorul, le-a sedimentat la nivelul experienței sale trăite .